Ανατροφοδότηση των συνεργατών του Δικτύου

Η τακτική ανατροφοδότηση και κινητοποίηση των συνεργατών του Δικτύου είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη συνέχιση και την ενδυνάμωση της συνεργασίας μας. Διασφαλίζουν τόσο τη συνέχεια της εθελοντικής συμμετοχής των ιατρών, όσο και την έγκαιρη εφαρμογή μέτρων δημόσιας υγείας που τυχόν απορρέουν από την ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων.

Με στόχο την επικοινωνία με τους παρατηρητές του δικτύου και την κινητοποίησή τους, οι συντονιστές επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους παρατηρητές νοσηρότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα και απαντούν σε ερωτήματα των παρατηρητών που σχετίζονται με τη λειτουργία του δικτύου ή σχετικά με τα λοιμώδη νοσήματα.

Τα μέλη του δικτύου εργαστηριακής επιτήρησης της γρίπης ενημερώνονται ατομικά (με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος) για τα αποτελέσματα των δειγμάτων γρίπης που απέστειλαν.

Τα μέλη του δικτύου ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις σχετικά με τα επιτηρούμενα λοιμώδη νοσήματα, κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και θεραπεία τους καθώς και για τις σχετικές ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες. Η ενημέρωση γίνεται με αποστολή μηνύματος είτε στο κινητό τους τηλέφωνο, είτε στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Πώς να πλένουμε τα χέρια μας

Πώς να χρησιμοποιούμε αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα