Λειτουργία

H Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συντονίζει το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από την έναρξη της λειτουργίας του, τον Ιούλιο του 2004.

Το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας  στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή των γιατρών-συνεργατών οι οποίοι δηλώνουν σε εβδομαδιαία βάση τις κλινικές περιπτώσεις ορισμένων λοιμωδών νοσημάτων που διέγνωσαν ή αντιμετώπισαν στην κλινική πράξη. Οι γιατροί του Συστήματος έχουν ειδικότητα γενικού γιατρού, παθολόγου ή παιδιάτρου και λειτουργούν σε Περιφερικά Ιατρεία ή Κέντρα Υγείας.

Το Δίκτυο λειτουργεί  σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας και αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τον πληθυσμό της κάθε περιοχής.

Τα δεδομένα που προκύπτουν προωθούνται στο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ για την καλύτερη ενημέρωση των υπηρεσιών υγείας και του κοινού. Η λειτουργία του δικτύου ιατρών Κέντρων Υγείας – Περιφερειακών Ιατρείων υποστηρίζεται οικονομικά από το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).