Σκοπός

Το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί ένα επιμέρους «εργαλείο» επιτήρησης στη Δημόσια Υγεία και διευκολύνει την επιτήρηση των νοσημάτων που είναι συχνά στην κοινότητα, έχουν ήπια κλινική εικόνα και δεν απαιτούν νοσηλεία, είναι όμως σημαντικά από τη σκοπιά της Δημόσιας Υγείας. Οι στόχοι του Δικτύου αφορούν στην πρώιμη ανίχνευση επιδημιών μέσω των τακτικών αναφορών νοσηρότητας. Παρέχει στοιχεία με ακρίβεια και ταχύτητα, ενώ διευκολύνει την παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων των νοσημάτων και συντελεί στη διαμόρφωση ερευνητικών υποθέσεων για τον σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και ελέγχου νοσημάτων.

Τα νοσήματα που επιτηρούνται μέσω του Δικτύου είναι τα εξής:

1. Λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος με πυρετό
2. Γριπώδης συνδρομή
3. Γαστρεντερίτιδα
4. Ανεμευλογιά5.Έρπης Ζωστήρας
6. Κοκκύτης
8. Ιλαρά
9. Ερυθρά
10. Παρωτίτιδα