Συντονιστές

Αλέξης Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής-Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

e-mail: benos@med.auth.gr

Μάγδα Γαβανά, MSc, PhD, Γενική Ιατρός, Διδ. ΠΔ407/80 Επιδημιολογίας & Μεθοδολογίας Έρευνας

e-mail: magdag@auth.gr