Αναλυτικός Οδηγός Άσκησης

Με στόχο την  ενιαία εκπαίδευση των φοιτητών, την αποτελεσματική παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και την κάλυψη όλου του περιεχομένου εκπαίδευσης παρατίθενται αναλυτικά τα επιμέρους αντικείμενα εκπαίδευσης. Σκοπός είναι να λειτουργήσει ως πρακτικός οδηγός σπουδών στον οποίο να αναφέρονται σε καθημερινή βάση εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι.