Εγκαταστάσεις-Υποδομή

Το Κέντρο Κλινικών Δεξιοτήτων δεν έχει ακόμα τη δική του στέγη. Τα μαθήματα του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων πραγματοποιούνται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ σε ώρες μη λειτουργίας τους. Το “Πρόγραμμα Σύνδεσης” του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων πραγματοποιείται με τη συνεργασία των κλινικών και των εργαστηρίων όπου εργάζονται οι εκπαιδευτές του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων.

Η εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες γίνεται, όπου χρειάζεται, με τη χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων. Τα προπλάσματα που χρησιμοποιούνται δίνουν, πέρα από τη δυνατότητα πρακτικής στην εκάστοτε δεξιότητα, δυνατότητα ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Δείτε εδώ το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠ

Α και τα σημεία όπου γίνονται τα μαθήματα του Κέντρου Κλινικών Δεξιοτήτων.