Επικοινωνία

Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Λέκτορας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Κτίριο Β.Ε.Π.Ι. (4ος όροφος)

τηλέφωνο: 2310 999135

φαξ: 2310 999131

e-mail: smyrnak@auth.gr