Μαθήματα

Το Κέντρο Κλινικών Δεξιοτήτων παρέχει μαθήματα τόσο σε συνθήκες προσομοίωσης όσο και σε πραγματικές συνθήκες.

Πιο αναλυτικά τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Κέντρου είναι:

  • Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων (Επιλεγόμενο Μάθημα Γ’ Εξαμήνου)
  • Ανοικτή Λειτουργία (κλινικά φροντιστήρια για όλους τους φοιτητές, εθελοντική συμμετοχή)
  • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων από Εκπαιδευμένους Φοιτητές (μαθήματα από φοιτητές σε φοιτητές)
  • Πρόγραμμα Σύνδεσης του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων με Πραγματικές Συνθήκες (εφαρμογή κλινικών δεξιοτήτων υπό την επίβλεψη εκπαιδευτών σε πραγματικούς ασθενείς, εθελοντική συμμετοχή)
  • Εκπαίδευση Κλινικών Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της Κλινικής Άσκησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική