Περιεχόμενο

Διαθέσιμα από το 1ο έτος:

Ζωτικά Σημεία

Διαθέσιμα από το 2ο έτος:

Ενέσεις

Καθετηριασμός Ουροδόχου Κύστης

Κλινική Εξέταση

Πρόληψη Λοιμώξεων

Φλεβοκέντηση

Διαθέσιμα από το 3ο έτος και πάνω:

Αεραγωγός

Τοπική Αναισθησία και Συρραφή Τραύματος