Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Προσφερόμενων Μαθημάτων Απριλίου – Μαΐου  2014

Αδρή Κλινική Εξέταση, Τρίτη 8 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Αδρή Κλινική Εξέταση, Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Αδρή Κλινική Εξέταση, Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, 5-7μμ
Αδρή Κλινική Εξέταση, Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, 5-7μμ
Αδρή Κλινική Εξέταση, Παρασκεύη 11 Απριλίου 2014, 5-7μμ
Αδρή Κλινική Εξέταση, Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, 5-7μμ
Αεραγωγός, Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Αεραγωγός, Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, 5-7μμ
Αεραγωγός, Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Αεραγωγός, Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, 2-4μμ
Αεραγωγός, Τρίτη 8 Απριλίου 2014, 5-7μμ
Ενέσεις, Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Ενέσεις, Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, 5-7μμ
Ενέσεις, Τρίτη 8 Απριλίου 2014, 5-7μμ
Ενέσεις, Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Ενέσεις, Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Ενέσεις, Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Καθετηριασμός Κύστης, Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Καθετηριασμός Κύστης, Τρίτη 8 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Καθετηριασμός Κύστης, Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Καθετηριασμός Κύστης, Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Καθετηριασμός Κύστης, Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Καθετηριασμός Κύστης, Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, 5-7μμ
Πρόληψη λοιμώξεων, Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, 3-5μ.μ.
Πρόληψη λοιμώξεων, Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, 5-7μ.μ.
Πρόληψη λοιμώξεων, Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, 3-5μ.μ.
Συρραφή Τραύματος, Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Συρραφή Τραύματος, Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, 5-7μμ
Συρραφή Τραύματος, Τρίτη 8 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Συρραφή Τραύματος, Τρίτη 8 Απριλίου 2014, 5-7μμ
Συρραφή Τραύματος, Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Φλεβοκέντηση, Τρίτη 8 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Φλεβοκέντηση, Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, 3-5μμ
Φλεβοκέντηση, Παρασκευή 11 Απριλίου 2014, 5-7μμ