Εξέταση OSCE

Η πρακτική εξέταση OSCE (Objective Structured Clinical Examination) που αποτελεί ουσιαστικά και την αξιολόγηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Απριλίου 2016, 5-8μμ

ΑΡΧΕΙΟ – OSCE ΑΝΟΙΞΗ 2012