Επαναληπτικά μαθήματα

ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Τετάρτη 6-4-2016
Ώρα/Αντικείμενο Καθετηριασμός Φλεβοκέντηση Ενέσεις Συρραφή Τραύματος Ζωτικά
5:00-5:35 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5
5:35-6:10 Α5 Α1 Α2 Α3 Α4
6:10-6:45 Α4 Α5 Α1 Α2 Α3
6:45-7:20 Α3 Α4 Α5 Α1 Α2
7:20-7:55 Α2 Α3 Α4 Α5 Α1