Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ημέρα/Αντικείμενο Καθετηριασμός Φλεβοκέντηση Ενέσεις Συρραφή Τραύματος Ζωτικά Σημεία
Τρίτη 22-3-2016 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5
Τετάρτη 23-3-2016 Α5 Α1 Α2 Α3 Α4
Τρίτη 29-3-2016 Α4 Α5 Α1 Α2 Α3
Τετάρτη 30-3-2016 Α3 Α4 Α5 Α1 Α2
Τρίτη 5-4-2016 Α2 Α3 Α4 Α5 Α1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-4-2016
Ώρα/Αντικείμενο Καθετηριασμός Φλεβοκέντηση Ενέσεις Συρραφή Τραύματος Ζωτικά Σημεία
5:00-5:35 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5
5:35-6:10 Α5 Α1 Α2 Α3 Α4
6:10-6:45 Α4 Α5 Α1 Α2 Α3
6:45-7:20 Α3 Α4 Α5 Α1 Α2
7:20-7:55 Α2 Α3 Α4 Α5 Α1
Εξετάσεις OSCE Τρίτη 12-4-2016 5:00-8:00