Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων

Το Επιλεγόμενο Μάθημα “Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων” έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ για τους φοιτητές του Γ’ εξαμήνου, από την ακαδημαϊκή χρονιά 2005-2006.

Φοιτητές της Ιατρικής Σχολής εκπαιδεύονται σε επιλεγμένες βασικές κλινικές δεξιότητες με ένα συστηματικό τρόπο, σε συνθήκες προσομοίωσης, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, πριν την επαφή με πραγματικούς ασθενείς.

Εκπαιδευτές στο Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων είναι μέλη ΔΕΠ, επιστημονικοί συνεργάτες, ιατροί και νοσηλευτές με εμπειρία στην εκπαίδευση κλινικών δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση γίνεται σε μικρές ομάδες των 6 ατόμων.

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων η επιλογή των φοιτητών γίνεται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση.

Μια από τις καινοτομίες του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων είναι και η διοργάνωση της Αντικειμενικά Δομημένης Εξέτασης Κλινικών Δεξιοτήτων (εξέταση OSCE) για την αντικειμενική εξέταση των εκπαιδευόμενων στις κλινικές δεξιότητες. Η εξέταση διοργανώθηκε για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2005.

Την εκπαίδευση στο Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων στηρίζουν από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ομάδα φοιτητών που ολοκληρώνουν με επιτυχία την εκπαίδευσή τους σε αυτό.

Συντονιστές:

Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Λέκτορας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Κωσταντίνος Τούφας, Προϊστάμενος Μ.Η.Ν. ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Μαρία Μοιρασγεντή, Νοσηλεύτρια Μ.Ε.Θ.  ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Αλέξης Μπένος, Καθηγητής Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας