Εκπαιδευτικό Υλικό

Βιβλίο

Βασικές Κλινικές Δεξιότητες, Ε. Σμυρνάκης, Μ. Μοιρασγεντή, Κ. Τούφας, Β. Γροσομανίσης, Α. Μπένος

Εκδόσεις University Studio Press

ISBN 978-960-12-2176-2

Σημειώσεις και παρουσιάσεις των μαθημάτων είναι αναρτημένες στο Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον (κάντε κλικ εδώ). Απαιτείται κλειδί μαθήματος.

Για τους επισκέπτες της σελίδας ελεύθερο εκπαιδευτικό υλικό θα βρουν στη σελίδα (κάντε κλικ εδώ).

Επίσης ενδιαφέροντα βίντεο από αναγνωρισμένα Κέντρα Κλινικών Δεξιοτήτων θα βρείτε στη σελίδα μας (κλικ εδώ).