Επαναληπτικά Μαθήματα

Στο τέλος της σειράς των φροντιστηριακών ασκήσεων γίνονται 2 επαναληπτικά μαθήματα. Στα επαναληπτικά μαθήματα οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν ξανά στην πράξη τις δεξιότητες που διδάχτηκαν στη διάρκεια του εξαμήνου. Τα επαναληπτικά μαθήματα γίνονται υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών  και τη συμβολή των βοηθών-εκπαιδευμένων φοιτητών του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων.

Στο εαρινό εξάμηνο 2015 θα γίνουν τα εξής επαναληπτικά μαθήματα:

18/5/2015 3-6μμ Επαναληπτικό μάθημα 1
25/5/2015 3-6μμ Επαναληπτικό μάθημα 2