Περιεχόμενο

Το επιλεγόμενο μάθημα περιλαμβάνει ένα σεμινάριο και 9 φροντιστηριακές ασκήσεις.

Πιο συγκεκριμένα τα μαθήματα που γίνονται είναι:

 1. Εισαγωγή στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση (σεμινάριο)
 2. Πρόληψη λοιμώξεων (φροντιστηριακή άσκηση)
 3. Βασικές δεξιότητες στη λήψη ιστορικού (φροντιστηριακή άσκηση)
 4. Ζωτικά σημεία  (φροντιστηριακή άσκηση)
 5. Αδρή κλινική εξέταση (φροντιστηριακή άσκηση)
 6. Δακτυλική εξέταση (φροντιστηριακή άσκηση)
 7. Αεραγωγός (φροντιστηριακή άσκηση)
 8. Ενέσεις (φροντιστηριακή άσκηση)
 9. Φλεβοκέντηση (φροντιστηριακή άσκηση)
 10. Καθετηριασμός κύστης σε άνδρα και γυναίκα (φροντιστηριακή άσκηση)
 11. Τοπική αναισθησία και συρραφή τραύματος (φροντιστηριακή άσκηση)