Πρόγραμμα

Τα μαθήματα γίνονται κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου και του εαρινού εξαμήνου κάθε Δευτέρα 3:00-5:00 μμ στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2015:

27/2 Θεωρητικό Σεμινάριο

2/3 1ο μάθημα
9/3 2ο μάθημα
16/3 3ο μάθημα
23/3 4ο μάθημα
30/3 5ο μάθημα
20/4 6ο μάθημα
27/4 7ο μάθημα
4/5 8ο μάθημα
11/5 9ο μάθημα
18/5 1ο επαναληπτικό μάθημα
25/5 2ο επαναληπτικό μάθημα