Εκπαιδευτές

Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων (κλικ εδώ)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων από Φοιτητές Ιατρικής (κλικ εδώ)