Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου Κλινικών Δεξιοτήτων είναι

  • η ενίσχυση της προπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα των κλινικών δεξιοτήτων
  • η εκπαίδευση σε ένα πλήρες φάσμα βασικών κλινικών δεξιοτήτων
  • η συστηματική εκπαίδευση
  • η μείωση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης
  • η εκπαίδευση σε μικρές ομάδες φοιτητών
  • η εκπαίδευση αρχικά σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, σε συνθήκες προσομοίωσης χωρίς την παρουσία πραγματικών ασθενών
  • η επίβλεψη των φοιτητών στα πρώτα τους βήματα με πραγματικούς ασθενείς από τους ίδιους τους εκπαιδευτές τους
  • η εκπαίδευση φοιτητών από εκπαιδευμένους φοιτητές
  • η αντικειμενική αξιολόγηση κλινικών δεξιοτήτων με την Αντικειμενικά Δομημένη Εξέταση Κλινικών Δεξιοτήτων (εξέταση OSCE).