Έντυπο Περιγραφής της δομής του Κέντρου Υγείας αναφοράς

Κατά την παρουσίαση του Κέντρου Υγείας, την πρώτη ημέρα της άσκησης, καταγράφονται  στο αντίστοιχο έντυπο τα σχετικά στοιχεία, ενώ συμπληρώνονται επιπλέον στοιχεία που θα προκύψουν στο υπόλοιπο διάστημα της άσκησης.