Γράμμα παραπομπής ασθενούς

Επιλέξτε ένα περιστατικό που χρειάστηκε να παραπεφθεί σε άλλο ιατρό σε τακτική βάση (στα εξωτερικά ιατρεία) ή επειγόντως (στο εφημερεύων νοσοκομείο) κατά τη διάρκεια της άσκησής σας και γράψτε ένα σύντομο, αλλά περιεκτικό παραπεμπτικό σημείωμα ακολουθώντας τη δομή του εντύπου του παραρτήματος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμπλήρωση του πλαισίου: «Αιτία Παραπομπής». Πρόκειται για το σημείο του γράμματος που διαβάζεται πρώτο και περιγράφει την αιτία που ο ασθενής παραπέμπεται και που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από εμάς.

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την ηλεκτρονική φόρμα του παραπεμπτικου σημειώματος.