Εκτενής Παρουσίαση Περιστατικού

Για την εργασία αυτή επιλέξτε με τη βοήθεια των εκπαιδευτών σας ένα περιστατικό ασθενούς με ένα ή περισσότερα χρόνια νοσήματα (π.χ. ένας ασθενής με Χρόνια Αναπνευστική Ανεπάρκεια σε οξυγονοθεραπεία, μία ασθενής με σακχαρώδη διαβήτη που κάνει ινσουλίνη, ένας ασθενής με προβλήματα κινητικότητας μετά από τροχαίο ατύχημα, ένας ασθενής με νόσο Alzheimer στα πρώτα στάδια  κ.λπ.). Ιδανικά θα πρέπει να επισκεφτείτε τον/την ασθενή στο σπίτι του/της.

Η εργασία περιλαμβάνει την Κάρτα Υγείας του ασθενούς  και το εκτενές γραπτό κείμενο. Στο εκτενές κείμενο θα πρέπει να περιγράψετε αναλυτικά τα ευρήματα από την κατά συστήματα κλινική εξέταση. Σε ξεχωριστή παράγραφο στο κείμενο θα πρέπει να αναλύσετε τα παρακάτω θέματα:

  • το κοινωνικό ιστορικό
  • τη διαγνωστική προσέγγιση, την καταγραφή προβλημάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση και διαχείριση του χρόνιου προβλήματος (αναλυτικό πλάνο διαχείρισης της κατάστασης)
  • τα ζητήματα δεοντολογίας και δημόσιας υγείας που προκύπτουν*
  • το ρόλο των επαγγελματιών της ομάδας υγείας του Κέντρου Υγείας στη φροντίδα του ασθενούς*
  • τη διασυνδετική συνεργασία ΠΦΥ και δευτεροβάθμιας περίθαλψης

Την Κάρτα Υγείας του/της την οποία θα επισυνάψετε στο τέλος του κειμένου.(Δείτε και εκτυπώστε μια κενή Κάρτα Υγείας εδω)

Το εκτενές περιστατικό θα πρέπει να είναι 1000-1500 λέξεις.

*Δειτε τους χρήσιμους συνδέσμους στο τέλος αυτής της σελίδας.


Προσοχή:

Το περιστατικό αυτό θα είναι διαφορετικό και όχι το περιστατικό που περιγράψατε στην εργασία “Πλάνο Διαχείρισης”.

Το περιστατικό αυτό θα πρέπει να προέρχεται από το τακτικό ιατρείο ή από επίσκεψη κατ’ οίκον και όχι από τα επείγοντα. Η περιγραφή ενός περιστατικού από τα επείγοντα, όπως για παράδειγμα “ασθενής με οπισθοστερνικό άλγος που προσέρχεται στην εφημερία”, “ασθενής με θλαστικό τραύμα που χρειάζεται συρραφή”, “ασθενής με κάκωση από πτώση”, “ασθενής με εμπύρετο” κ.ο.κ. είναι λάθος.

Εάν επιλέξετε να παρουσιάσετε αυτή την εργασία στο ΚΥ λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

Η παρουσίαση εάν είναι σε power point, θα πρέπει να περιορίζετε στις 5 διαφάνειες και σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνά τις 10. Ο χρόνος της παρουσίασης για κάθε φοιτητή θα είναι 5-7 λεπτά με πρόσθετα 2-3 λεπτά για ερωτήσεις.