Κάρτα κλινικών δεξιοτήτων

Μελετήστε την Κάρτα Κλινικών Δεξιοτήτων για να γνωρίζετε ποιες δεξιότητες αναμένεται να εξασκήσετε κατά τη διάρκεια της Κλινικής Άσκησης. Συμπληρώνετε (βάζοντας ημερομηνία μέσα στο τετραγωνάκι π.χ. 15/11), από την πρώτη μέρα, καθημερινά την Κάρτα Κλινικών Δεξιοτήτων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να θέτετε νέους στόχους.  Στο τέλος είναι προφανές πως για ορισμένες δεξιότητες θα είναι συμπληρωμένα περισσότερα από ένα τετράγωνα.

Σημείωση:

Η Κάρτα Κλινικών Δεξιοτήτων βρίσκεται στις σελίδες 11-13 των εντύπων της άσκησης που σας δίνονται κατά την πρώτη ημέρα της Άσκησης.

Αν θέλετε να δείτε την κάρτα σε ηλεκτρονική μορφή και πιθανώς να την εκτυπώσετε χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.