Πλάνο διαχείρισης περιστατικού

Επιλέξτε από τις παρακάτω κατηγορίες ένα περιστατικό που ανταποκρίνεται σε διαφορετικές περιπτώσεις:

  • Ασθενής με χρόνια νόσο
  • Ασθενής με επείγον πρόβλημα υγείας
  • Ασθενής έφηβος ή παιδί
  • Ασθενής που νοσηλεύεται ή που πρόσφατα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο
  • Ασθενής που χρειάζεται παρηγορητική φροντίδα ή με νόσο τελικού σταδίου

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη της διαφορικής διάγνωσης και της δημιουργίας για κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα ενός πλάνου διαχείρισης και αντιμετώπισης. Ξεκινήστε την περιγραφή κάνοντας μία “λίστα με τα προβλήματα” που προέκυψαν από τη λήψη του ιστορικού. Επιλέξτε ένα-δύο, τα πιο σημαντικά, και για κάθε ένα από αυτά κάντε διαφορική διάγνωση – περιγράψτε τα ευρήματα από το ιστορικό και την κλινική εξέταση που συνηγορούν υπέρ της μίας ή της άλλης πιθανής διάγνωσης. Γράψτε τις εξετάσεις που ενδεχομένως θα θέλατε για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό των υποθέσεών σας. Στη συνέχεια περιγράψτε τις διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις (φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές) ανάλογα με τη διάγνωση.

Για το επιλεγμένο περιστατικό θα πρέπει να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τη διαχείριση ή αντιμετώπιση στην ΠΦΥ σε σχέση με την διαχείριση που γίνεται στο νοσοκομείο (τι μπορεί να γίνει αποκλειστικά στην ΠΦΥ, τι απαιτεί συνεργασία της ΠΦΥ με το νοσοκομείο).

Μελετήστε το άρθρο “Management Plans” (Rigbey S, et al,  StudentBMJ 2008, p:364-5) που είναι διαθέσιμο κάνοντας κλίκ εδώ αλλά και στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στο παράδειγμα “worked example” στο τέλος του άρθρου.

Εάν σας βοηθάει μπορείτε να κάνετε ένα διαγνωστικό αλγόριθμο.

Η περιγραφή θα πρέπει να είναι επιγραμματική και όχι εκτενής.

Το πλάνο διαχείρισης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 450 λέξεις.

 

Προσοχή:

Δεν θα πρέπει να αρκεστείτε στην περιγραφή όσων ενδεχομένως έγιναν από τον Ιατρό. Θα πρέπει να περιγράψετε τι εσείς θα κάνετε. Σ’ αυτό το στάδιο της εκπαίδευσής σας απαραίτητο είναι να συμβουλευτείτε τα βιβλία της Ιατρικής Σχολής (οι πηγές που χρησιμοποιήσατε  πρέπει να αναφερθούν στο τέλος του κειμένου ως βιβλιογραφία).