Τελική Παρουσίαση

Η παρουσίαση που θα προετοιμάσετε θα πρέπει να είναι σε power point. Ο αριθμός των διαφανειών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10.  Ενδεικτικά η σειρά των διαφανειών μπορεί να είναι:

  • 1η διαφάνεια: Τίτλος, Κέντρο Υγείας, Ονόματα φοιτητών,
  • 2η διαφάνεια: Εισαγωγή- Βιβλιογραφικά δεδομένα,
  • 3η διαφάνεια: Σκοπός της μελέτης,
  • 4η διαφάνεια: Πληθυσμός – Μέθοδος,
  • 5η  – 8η  διαφάνεια: Αποτελέσματα (τα πιο σημαντικά)
  • 9η διαφάνεια: Συζήτηση – Συμπεράσματα
  • 10η διαφάνεια: Βιβλιογραφία (η πιο σημαντική)

 

Την τελική ομαδική εργασία θα την παρουσιάσετε στο Κέντρο Υγείας, την τελευταία Πέμπτη της Κλινικής Άσκησης, καθώς και την τελευταία Παρασκευή στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ.

Ο χρόνος της παρουσίασης για κάθε εργασία θα είναι αυστηρά 5 λεπτά με πρόσθετα 2 λεπτά για ερωτήσεις.

Κάθε εργασία θα πρέπει να είναι υποθηκευμένη σε USB stick με τίτλο όπως το παράδειγμα: Papadopoulos, Venezis_epidimiologikiaskisiPFY_Nov2011.ppt

Η παρουσίαση θα πρέπει να έχει αποθηκευτεί σε έκδοση microsoft office 1997-2003.