Φυλλάδιο Περιγραφής του Κέντρου Υγείας

Το «Φυλλάδιο Περιγραφής του Κέντρου Υγείας» είναι εργασία που μπορούν να αναλάβουν  το πολύ 2 φοιτητές μαζί.

Στόχος είναι το φυλλάδιο να περιέχει πληροφορίες που κρίνεται χρήσιμο να γνωρίζουν  οι επισκέπτες του Κέντρου Υγείας καθώς και ο πληθυσμός αναφοράς. Το πληροφοριακό αυτό έντυπο θα πρέπει να απαντά στις πιο συχνές ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν οι τηλεφωνητές στο Κέντρο Υγείας (π.χ. ωράριο λειτουργίας, πρόγραμμα ιατρείων, πρόγραμμα επισκεπτών ιατρών ειδικοτήτων, τρόπος κλεισίματος ραντεβού). Θα πρέπει επίσης να περιέχει τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Υγείας. Επίσης, καλό θα είναι να περιγράφει περιληπτικά τις δραστηριότητες του Κέντρου Υγείας που έχουν ενδιαφέρον για τον πληθυσμό αναφοράς (π.χ. προληπτικά προγράμματα κ.ο.κ.).

Ένας ενδεικτικός πίνακας με τα περιεχόμενα που μπορεί να έχει το Φυλλάδιο είναι διαθέσιμος μεσω του πρακάτω συνδέσμου αλλά και στα έγγραφα της άσκησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος.

Πολλά παραδείγματα αντίστοιχων φυλλαδίων μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας “practice leaflet” σε μία μηχανή αναζήτησης. Δύο χρήσιμα, βοηθητικά παραδείγματα μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Το Φυλλάδιο Περιγραφής του Κέντρου Υγείας θα παρουσιαστεί (σε έντυπη μορφή) την τελευταία Πέμπτη της Κλινικής Άσκησης στην παρουσίαση στο Κέντρο Υγείας και θα πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη και ηλεκτρονικά στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ. Η ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να είναι σε μορφή που δίνει τη δυνατότητα πρόσθετης επεξεργασίας (π.χ. word μορφή).