Διασύνδεση μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας

Οι φοιτητές μετά την άσκησή τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και τη Γενική Ιατρική θα πρέπει:

  • να αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας των γιατρών Γενικής Ιατρικής με τους συναδέλφους των νοσοκομειακών ειδικοτήτων στη διαχείριση των προβλημάτων των χρόνιων ασθενών (shared care) και την αναγκαιότητα για τη διεύρυνση της αμφίδρομης διασύνδεσης μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • να γνωρίζουν τις διαδικασίες παραπομπής καθώς και  τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την απόφαση για παραπομπή, όπως η διαγνωστική αβεβαιότητα, οι συνθήκες στο σπίτι, το άγχος της οικογένειας, η αντίσταση του ασθενούς.