Επαγγελματική συμπεριφορά και επαγγελματική δεοντολογία

Οι φοιτητές μετά την άσκησή τους στην ΠΦΥ και τη Γενική Ιατρική θα πρέπει:

  •  να γνωρίζουν και εφαρμόζουν τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας
  •  να αναγνωρίζουν έμπρακτα την ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της ιατρικής
  •  να έχουν αναπτύξει καλές σχέσεις στο περιβάλλον εργασίας
  •  να είναι ικανοί να διαχειρίζονται την αβεβαιότητα που συχνά υπάρχει στο ανοικτό πλαίσιο της φροντίδας στην κοινότητα
  • να έχουν συνειδητοποιήσει τα όριά τους και να γνωρίζουν πότε και από που θα ζητήσουν βοήθεια
  •  να δέχονται την καλοπροαίρετη κριτική και να γνωρίζουν τις αδυναμίες τους με σκοπό την υπέρβασή τους
  •  να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο και να έχουν οργανωτικές δεξιότητες
  • να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και αυτομόρφωσης.