Θέματα οργάνωσης

Οι φοιτητές μετά την άσκησή τους στην ΠΦΥ και τη Γενική Ιατρική θα πρέπει:

  •  να αναγνωρίζουν την αξίας ανάπτυξης της πληροφορικής στην καθημερινή κλινική πράξη και της διασύνδεσης του Κέντρου Υγείας με το Νοσοκομείο, το Πανεπιστήμιο, το Internet, και βάσεις δεδομένων βιβλιογραφικής ενημέρωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
  • να γνωρίζουν τις αρχές διαχείρισης του Κέντρου Υγείας σε θέματα:

o    πόρων

o    συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας

o    λειτουργιών που εμπλέκονται στην φροντίδα των ασθενών (όπως την επαναλαμβανόμενη συνταγογραφία)

o    κατανομής χρόνου στη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας για την κάλυψη όλων των αναγκών από την αντιμετώπιση των επειγόντων μέχρι την ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής υγείας στην κοινότητα.