Ομάδα Υγείας

Οι φοιτητές μετά την άσκησή τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και τη Γενική Ιατρική θα πρέπει:

  • να αναγνωρίζουν τους διακριτούς ρόλους των μελών της διεπιστημονικής ομάδας υγείας της ΠΦΥ
  • να μπορούν να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα της συνεισφοράς των μελών της ομάδας και των άλλων επαγγελματιών που εργάζονται στην κοινότητα και να περιγράψουν το ρόλο τους στη φροντίδα των ασθενών που μόλις πήραν εξιτήριο από το Νοσοκομείο, των ασθενών με προβλήματα αναπηρίας, των ασθενών που πεθαίνουν, καθώς και στην υποστήριξη των ηλικιωμένων και των ασθενών με χρόνια νοσήματα, που θέλουν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους.