Ενδεικτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ατά τη διάρκεια της Κλινικής Άσκησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & τη Γενική Ιατρική οι φοιτητές θα ακολουθούν ένα σταθερό εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει:

Η Κλινική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & τη Γενική Ιατρική αρχίζει με ένα εισαγωγικό σεμινάριο στο ΑΠΘ και με σχηματισμό των ομάδων εργασίας.

Εκπαίδευση στα Κέντρα Υγείας

 • Υποδοχή και ξενάγηση στους χώρους του Κέντρου Υγείας
 • Συμμετοχή για πέντε τουλάχιστον ημέρες σε Τακτικά Ιατρεία Γενικής Ιατρικής
 • Συμμετοχή για δύο ημέρες σε Παιδιατρικό και Οδοντιατρικό Ιατρείο
 • Συμμετοχή για μία ημέρα στη λειτουργία μικροβιολογικού και ακτινολογικού εργαστηρίου
 • Συμμετοχή για τέσσερεις ημέρες στις δραστηριότητες νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας, κοινωνικών λειτουργών και επισκέψεις σε προεπιλεγμένα σπίτια ασθενών
 • Παρακολούθηση για δύο ημέρες της εφημερίας (από Δευτέρα έως Παρασκευή, το ελάχιστο μέχρι τις 8μ.μ.)
 • Συμμετοχή για δύο ημέρες στο Ιατρείο Υποδοχής των Επειγόντων (πρωινή λειτουργία).
 • Μία υποχρεωτική επίσκεψη κατ΄οίκον.
 • Μία φορά τη βδομάδα συνάντηση των φοιτητών για συζήτηση της ομαδικής τελικής εργασίας
 • Μία φορά τη βδομάδα σεμινάριο στην ΠΦΥ, που θα έχει τη μορφή, είτε παρουσίασης ενδιαφέροντος περιστατικού που συνάντησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της βδομάδας, είτε παρουσίασης ενός θέματος σχετικού με την ομαδική εργασία. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται από τους φοιτητές και θα ακολουθεί συζήτηση με τους εκπαιδευτές.
 • Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στην κοινότητα (επίσκεψη σε ΚΑΠΗ, σε σχολεία κ.λπ.)

Την τελευταία ημέρα της Κλινικής Άσκησης στο Κέντρο Υγείας (Πέμπτη της 4ης εβδομάδας) οι υπεύθυνοι των φοιτητών ελέγχουν την πληρότητα των προσωπικών φακέλων των φοιτητών. Την ίδια ημέρα οι φοιτητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους (επιδημιολογική εργασία, φυλλάδιο περιγραφής ΚΥ) σε ομάδα εκπαιδευτών του Κέντρου Υγείας.

Την τελευταία ημέρα (Παρασκευή της 4ης εβδομάδας) γίνεται η παρουσίαση των εργασιών από τους φοιτητές στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και η τελική αξιολόγηση της άσκησης.

Το ακριβές πρόγραμμα καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση του κάθε Κ.Υ. και τον αριθμό των εκπαιδευόμενων φοιτητών και δίνεται στους φοιτητές την πρώτη ημέρα της άσκησής τους.