Παράδειγμα Εφαρμογής Εβδομαδιαίου Προγράμματος

 

 

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

3η εβδομάδα

4η εβδομάδα

Δευτέρα

08:30 – 13:30 Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Καθορισμός

Ομάδων εργασίας

Τακτικό ιατρείο Γενικής Ιατρικής 5 –

μαζί με τους νοσηλευτές

Συμμετοχή στις δραστηριότητες Μαιών, Νοσηλευτριών,  Κοινωνικών Λειτουργών & Επισκεπτριών Υγείας

(επισκέψεις κατ΄ οίκον, δραστηριότητες στην κοινότητα)

Παρακολούθηση  μικροβιολογικού  και  ακτινολογικού εργαστηρίου

Τρίτη

08:30 – 10:00

10:00 – 13.30

Γνωριμία με Κ.Υ.

Τακτικό ιατρείο Γενικής Ιατρικής  1

Τακτικό ιατρείο Γενικής Ιατρικής 6 Ιατρείο Υποδοχής επειγόντων Τακτικό ιατρείο Γενικής Ιατρικής 7

Τετάρτη

08:30 – 13:30 Τακτικό ιατρείο Γενικής Ιατρικής  2

 

Συμμετοχή στις δραστηριότητες Μαιών, Νοσηλευτριών,  Κοινωνικών Λειτουργών & Επισκεπτριών Υγείας

(επισκέψεις κατ΄ οίκον, δραστηριότητες στην κοινότητα)

Ιατρείο Υποδοχής επειγόντων  – μαζί με τους νοσηλευτές Τακτικό ιατρείο Γενικής Ιατρικής 8

 

 

 

 

Ομαδική επιδημιολογική εργασία

Πέμπτη

08:30 – 12:00

12:00 – 13:30

Τακτικό ιατρείο Γενικής Ιατρικής  3

Ομαδική επιδημιολογική εργασία

Συμμετοχή στις δραστηριότητες Μαιών, Νοσηλευτριών,  Κοινωνικών Λειτουργών & Επισκεπτριών Υγείας

Ομαδική επιδημιολογική εργασία

Συμμετοχή στο

Παιδιατρικό και  Οδοντιατρικό ιατρείο

 

 

 

 

 

Ομαδική επιδημιολογική εργασία

Έλεγχος πληρότητας φακέλων

Παρουσιάσεις εργασιών

στο Κέντρο Υγείας

Παρασκευή

08:30 – 12:00

12:00 – 13:30

Τακτικό ιατρείο Γενικής Ιατρικής 4

Παρουσίαση συζήτηση περιστατικού

Συμμετοχή στις δραστηριότητες Μαιών, Νοσηλευτριών,  Κοινωνικών Λειτουργών & Επισκεπτριών Υγείας

Παρουσίαση συζήτηση περιστατικού

Συμμετοχή στο

Παιδιατρικό και  Οδοντιατρικό Ιατρείο

 

 

 

 

 

Παρουσίαση συζήτηση περιστατικού

Τελική Αξιολόγηση

Παρουσίαση προσωπικού φακέλου στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ