Ημερίδα Δικτύου Εκπαιδευτών στην ΠΦΥ και τη Γενική Ιατρική – 1 Φεβρουαρίου 2012

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012  η συνάντηση του Δικτύου Εκπαιδευτών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επαγγελματίες υγείας από 20 από τα συνεργαζόμενα με την Ιατρική Σχολή Κέντρα Υγείας. Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν στους νέους εκπαιδευτές από τον καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  κ. Α. Μπένο  οι βασικές αρχές της προπτυχιακής εκπαίδευσης στην ΠΦΥ. Σε ένα διαδραστικό κλινικό φροντιστήριο που ακολούθησε υπό των συντονισμό του κ. Α. Μπένου και των Επιστημονικών Συνεργατών κ. Σ. Γιαννακόπουλου και κα. Μ. Γαβανά συζητήθηκαν κλινικά σενάρια που απαντούν στην καθημέρα πράξη της ΠΦΥ και πώς αυτά μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες για εκπαίδευση των φοιτητών.

Παράλληλα με το σεμινάριο των νέων εκπαιδευτών πραγματοποιήθηκε το κλινικό φροντιστήριο με θέμα “την τεχνική της ανατροφοδότησης”. Παλιοί εκπαιδευτές με την υποστήριξη των συντονιστών του φροντιστηρίου κ. Ε. Σμυρνάκη, κα Γ. Μηντζιώρη, κα. Μ. Μοιρασγεντή και κ. Σ. Μπάτζιο συζήτησαν για τις αρχές τις ανατροφοδότησης και είχαν την ευκαιρία να δώσουν αλλά και να δεχτούν ανατροφοδότηση με βάση προσχεδιασμένα σενάρια.

Κλινικό Φροντιστήριο Παλαιών Εκπαιδευτών – Τεχνικές Ανατροφοδότησης

 

Ανατροφοδότηση στην πράξη – Παιχνίδι ρόλων

Νέοι και παλιοί εκπαιδευτές συμμετείχαν στο δεύτερο μέρος της συνάντησης σε μια συζήτηση αξιολόγησης της πρώτης σειράς (Νοέμβριος 2011), σχεδιασμού και οργάνωσης της δεύτερης σειράς που ξεκινά τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον (κάντε κλικ εδώ) το οποίο δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα από όποιο Κέντρο Υγείας κι αν εκπαιδεύονται να έχουν πρόσβαση στον οδηγό της κλινικής άσκησης, να βρουν πληροφορίες για τις εργασίες τους, αλλά και να τις υποβάλλουν στο τέλος ηλεκτρονικά. Στο Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον μπορούν να έχουν πρόσβαση όσοι εκπαιδευτές θέλουν με την ιδιότητα του “Εκπαιδευτή” . Η διαδικασία είναι απλή: 1. δημιουργία ενός νέου λογαριασμού 2. ενημέρωση των συντονιστών της Κλινικής Άσκησης με ένα e-mail (pfyauth@gmail.com) για σύνδεσή τους με το μάθημα με αποστολή του ειδικού κλειδιού.

Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη ανανέωσης των στοιχείων επικοινωνίας των εκπαιδευτών, ώστε να λαμβάνουν την αλληλογραφία, αλλά και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την καλύτερη πραγματοποίηση της Κλινικής Άσκησης. Ανανεώστε τα στοιχεία σας συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα (κάντε κλικ εδώ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *