Συνάντηση Ιατρικών Σχολών: «Εκπαίδευση & Έρευνα στην Π.Φ.Υ. και τη Γενική Ιατρική»

Την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ συνάντηση μεταξύ ακαδημαϊκών από Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας με θέμα:«Εκπαίδευση & Έρευνα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική».

Προσκεκλημένος στη συνάντηση ήταν ο Ron Bailey MEd., Senior Teaching Fellow, Lead for Teacher Development, King’s Undergraduate Medical Education in the Community, Department of Primary Care and Public Health Sciences, King’s College London School of Medicine, που θα μιλήσει με θέμα: “Good Ideas and Challenges in a Community GP Teaching Network – Growing to Scale”.

Ανακοίνωση συνάντησης: Εκπαίδευση και Έρευνα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Θεσσαλονίκη 24-5-2012