Σεμινάρια ευαισθητοποίησης φοιτητών Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ σε θέματα αναπηρίας κίνησης, ακοής ή όρασης

Το Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ στο πλαίσιο της Ανοικτής Λειτουργίας διοργανώνει μια σειρά σεμιναρίων με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής σε σχέση με τις ανάγκες ατόμων με προβλήματα κίνησης, ακοής ή όρασης που επισκέπτονται τις υπηρεσίες υγείας. Continue reading Σεμινάρια ευαισθητοποίησης φοιτητών Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ σε θέματα αναπηρίας κίνησης, ακοής ή όρασης