Προκήρυξη Απασχόλησης Προσωπικού για την Eθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου

Για τις ανάγκες της Πράξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα του Υποέργου με τίτλο: με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ – Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ)» ζητούνται άτομα για την ερευνητική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη της πράξης. Continue reading Προκήρυξη Απασχόλησης Προσωπικού για την Eθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου