2092862-0

Βιβλίο: Βασικές Κλινικές Δεξιότητες

Κυκλοφόρησε από το University Studio Press το βιβλίο “Βασικές Κλινικές Δεξιότητες” σε επιστημονική επιμέλεια των Ε. Σμυρνάκη, Μ. Μοιρασγεντή, Κ. Τούφα, Β. Γροσομανίση, Α. Μπένου.

exofyllo-211x300

ISBN 978-960-12-2176-2

Δελτίο Τύπου – Πληροφορίες διάθεσης

Περιεχόμενα – Οδηγοί Βιβλίου

Εισαγωγή

Ενδεικτικό Κεφάλαιο

Απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου:

Το βιβλίο αυτό σχεδιάστηκε με στόχο να καλύψει τις κλινικές δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχουν οι πτυχιούχοι ιατρικής και γενικά των σχολών των επαγγελμάτων υγείας. Πρόκειται για απλές δεξιότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στα πρώτα έτη σπουδών, αλλά και πιο σύνθετες που αναφέρονται σε μεγαλύτερα έτη. Η επιλογή των δεξιοτήτων έγινε με βάση τις οδηγίες διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων Ιατρικής Εκπαίδευσης, όπως είναι το General Medical Council στη Μ. Βρετανία και το European Core Curriculum – The students’ perspective. Επιπρόσθετα, σε πρόσφατες εκδόσεις τους, το Tomorrow’s Doctor και το Scottish Doctorαναφέρουν με σαφήνεια τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν οι φοιτητές της Ιατρικής.

Το βιβλίο «Βασικές Κλινικές Δεξιότητες» προσεγγίζει, με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, τις κλινικές δεξιότητες με ένα συστηματικό τρόπο, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να ξεκαθαρίσουν έννοιες και να εκπαιδευτούν, ακολουθώντας μια λογική σειρά για κάθε δεξιότητα. Παράλληλα αποτελεί έναν απαραίτητο οδηγό προετοιμασίας για τις πρακτικές εξετάσεις αξιολόγησης κλινικών δεξιοτήτων (OSCE, mini-CEX, DOPS).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *