Σεμινάριο: Προσεγγίσεις στην έρευνα των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας

Tην Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, στις 5:30 μ.μ., στην αίθουσα του Εργαστηρίου, και στα δύο σεμιναριακά μαθήματα που θα γίνουν στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος Κοινωνική Επιδημιολογία: Κοινωνικοί προσδιοριστές και ανισότητες στην υγεία, θα μιλήσει ο Νίκος Μίντλετον, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου με θέμα:
 
Πέμπτη 15.6: Γεωγραφικές ανισότητες στην υγεία και η χρήση συστημάτων χαρτογράφησης
 
Παρασκευή 16.6: Αξιολόγηση φυσικού, δομημένου και κοινωνικού περιβάλλοντος μέσω παρατηρητών στην κοινότητα

«IAHPE: μια παράδοση θεωρίας και πράξης τεσσάρων δεκαετιών»

Με αφορμή το 18ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Πολιτική Υγείας στην Ευρώπη (International Association for Health Policy in Europe – IAHPE), που διοργανώνεται φέτος στη Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής, από τις 21 ως τις 24 Σεπτεμβρίου, το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας οργανώνει εκδήλωση-συζήτηση την Τρίτη 13/6, στις 5:00, στην Αίθουσα ΒΕΠΙ (4ος όροφος), με τίτλο «IAHPE: μια παράδοση θεωρίας και πράξης τεσσάρων δεκαετιών».

Tη συζήτηση ανοίγει ο καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Αλέξης Μπένος, αντιπρόεδρος της IAHPE.

Η εκδήλωση στο facebook

πληροφορίες για το συνέδριο στην ιστοσελίδα της IAHPE: iahponline.wordpress.com

18ο Συνέδριο Διεθνούς Ένωσης για την Πολιτική Υγείας στην Ευρώπη (ΙΑΗPE) 21-24 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη – Πρόσκληση για συμμετοχή

18ο Συνέδριο Διεθνούς Ένωσης Πολιτικής Υγείας στην Ευρώπη (ΙΑΗPE)
21-24 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη – Πρόσκληση για συμμετοχή

Ευρωπαϊκές πολιτικές για την υγεία στην εποχή της κρίσης και της αναδιάρθρωσης του καπιταλισμού

Η Διεθνής Ένωση Πολιτικής Υγείας (International Association of Health Policy – IAHPE), είναι μια επιστημονική, πολιτική και πολιτιστική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1977. Πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο ακαδημαϊκών, εργαζόμενων στο χώρο της υγείας και ακτιβιστών/τριών, σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της επιστημονικής ανάλυσης ζητημάτων δημόσιας υγείας και η δημιουργία ενός χώρου συζήτησης και σύγκρισης πολιτικών για την υγεια σε διεθνές επίπεδο. Το 18ο Συνέδριο της IAHPE διοργανώνεται φέτος στη Θεσσαλονίκη, από τις 21 ως τις 24 Σεπτεμβρίου 2017, υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου.

Ακολουθώντας μια παράδοση 40 χρόνων, η  Διεθνής Ένωση Πολιτικής Υγείας θα δώσει έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας στα συμφραζόμενα της καπιταλιστικής κρίσης και της καπιταλιστικής οικονομικής αναδιάρθρωσης. Το συνέδριο, λοιπόν, θα καλύψει τις εξής θεματικές:

  • Συμφωνίες διεθνούς εμπορίου και η επίδρασή τους στο αγαθό της υγείας στην Ευρώπη
  • Ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας στην Ευρώπη
  • Η κρίση στην Ευρωζώνη και η επίδρασή της στην υγεία και την μεταρρύθμιση πολιτικής υγείας
  • Η προσφυγική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την κοινωνία
  • Ακαδημαϊκές ελευθερίες σε κίνδυνο στην Ευρώπη
  • Κοινωνικά κινήματα και υγεία στην Ευρώπη

Κάλεσμα για υποβολή περιλήψεων

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει τις διαλέξεις κεντρικών ομιλητών, συζητήσεις σε πάνελ και ανακοινώσεις. Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στις βασικές θεματικές του συνεδρίου, ενώ οι ανακοινώσεις –προφορικές και πόστερ–, αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισότιμες παρουσιάσεις στο συνέδριο.

Η διαδικασία κατάθεσης των περιλήψεων έχει ως εξής:

  • Στην αρχή της περίληψης γράφετε το όνομα, την ιδιότητα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέα που πρόκειται να παρουσιάσει την ανακοίνωση.
  • Ακολουθείτε την κλασική δομή της περίληψης: τίτλος παρουσίασης, συγγραφείς και ιδιότητες, και σώμα της περίληψης (μέχρι 500 λέξεις), που περιλαμβάνει την Εισαγωγή, την Μέθοδο, τα Αποτελέσματα και τα Συμπεράσματα.
  • Στέλνετε την περίληψη ως συνημμένο έγγραφο στη διεύθυνση IAHPEconference2017@gmail.com


Νέα προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων: 30 Ιουνίου 2017

 

Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα σας γνωστοποιηθεί η απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης για τη συμμετοχή και το είδος της ανακοίνωσής σας (προφορική παρουσίαση ή πόστερ).

Συμμετοχή

Συμμετέχοντες/ουσες με πλήρη απασχόληση και μισθό: 100 

Άνεργοι, επισφαλώς εργαζόμενοι και φοιτητές: δωρεάν